Servicii DrivePro™

 • Durata de viață estimată a unui convertizor de frecvență de curent alternativ este lungă și include diverse etape, fiecare cu diferite caracteristici și cerințe. De la proiectarea și dimensionarea unei noi instalații trecând prin achiziționarea, livrarea și instalarea acesteia până la etapa de utilizare pe termen lung, toate activitățile contribuie la crearea lanțului de valori și la durata de viață a produsului. Serviciile DrivePro® au fost proiectate să sporească avantajele, prin îmbunătățirea eficienței și a randamentului general, și să reducă la minimum costurile de operare ale soluției bazate pe convertizoare de frecvență de curent alternativ de la Danfoss, în orice aplicație și în orice segment de industrie.

  Serviciul DrivePro® Workshop Repair

  Personalul de service autorizat utilizează piese de schimb originale și experiența acumulată pentru a repara convertizoarele de frecvență. Acest serviciu este destinat convertizoarelor de frecvență care pot fi trimise la atelierul Danfoss.

  Avantaje:

  • Costuri optimizate
  • Garanție de jumătate de an pentru componentele reparate/înlocuite

  Serviciul DrivePro® Field Repair

  Personalul de service autorizat vizitează locația clientului pentru a vedea dacă produsul poate fi reparat sau dacă trebuie înlocuit. Piesele de schimb originale și experiența acumulată sunt utilizate pentru a repara convertizoarele de frecvență. Acest serviciu este destinat situațiilor în care este necesar un timp de reacție rapid sau când convertizoarele de frecvență nu pot fi transportate la atelierul Danfoss.

  Avantaje:
  • Timp de nefuncționare mai scurt
  • Garanție de jumătate de an pentru componentele reparate/înlocuite

  Serviciul DrivePro® Service Support

  Acest serviciu oferă acces la un reprezentant local dedicat pentru relații cu clienții, care poate oferi răspunsuri la orice problemă legată de produsele Danfoss Drives.

  Avantaje:

  • Accelerarea operațiunilor, prin furnizarea unui răspuns potrivit la întrebările legate de convertizoarele de frecvență de curent alternativ de la Danfoss
  • Rezolvarea rapidă a problemelor

  Serviciul DrivePro® Spare Parts

  Ca toate echipamentele electrice de înaltă performanță, poate exista un moment în viața unui produs Danfoss Drives când va trebui să fie reparat. Piesele de schimb sau seturile de piese de schimb originale sunt disponibile pentru a fi livrate rapid în întreaga lume. Acestea sunt împărțite în trei categorii: piese de schimb pentru self-service, pentru întreținere și pentru reparații. Piesele de schimb pentru self-service pot fi utilizate pentru a întreține sau a repara produsul fără a fi necesară instruire de service; piesele de schimb pentru întreținere și pentru reparații necesită o persoană autorizată pentru a efectua lucrările de service.

  Avantaje:

  • Evitarea timpului de nefuncționare excesiv prin punerea promptă la dispoziție a pieselor de schimb potrivite la nivel global
  • Furnizarea pieselor de schimb sau a seturilor de piese de schimb Danfoss originale în cea mai recentă versiune și includerea celor mai recente îmbunătățiri
   

  Serviciul DrivePro® Start-up

  Acest serviciu implică verificarea produsului și a instalării sale, punerea în funcțiune și configurarea convertizoarelor de frecvență în funcție de necesitățile procesului și efectuarea testelor. Toate acțiunile și recomandările sunt documentate pentru consultări ulterioare. Obiectivul final este asigurarea că acest convertizor de frecvență funcționează la potențialul maxim încă de la pornire pentru a asigura un nivel maxim de utilizare.

  Avantaje:  
  • Maximizarea duratei de viață și a utilizării convertizoarelor de frecvență de curent alternativ prin instalare și reglare corespunzătoare
  • Scurtarea timpului de punere în funcțiune fără a compromite calitatea, prin utilizarea unor proceduri de pornire eficiente și consacrate, adaptate pentru convertizoarele de frecvență de curent alternativ de la Danfoss

  Serviciul DrivePro® Maintenance

  Danfoss Drives proiectează și produce produse de cea mai înaltă calitate și performanță de pe piață. Totuși, dacă produsele sunt în mod constant forțate la limită, de exemplu, în condiții dificile de operare, s-ar putea să se vadă efectele uzurii.

  Acest serviciu protejează investiția clientului, procesul rămânând la nivelul cel mai productiv cât mai mult posibil și menținând timpul de nefuncționare costisitor la nivel minim.

  Pe lângă serviciile tradiționale, Danfoss Drive oferă, de asemenea, întreținere preventivă bazată pe programul predefinit de întreținere sau întreținere predictivă bazată pe indicatori, în funcție de produs.

  Avantaje:

  • Maximizarea timpului de funcționare în cadrul proceselor
  • Eliminarea timpului de nefuncționare neașteptat și costisitor

  Serviciul DrivePro® Upgrade

  Acest serviciu face upgrade la produsul existent cu cele mai recente componente și/sau programe software. Primul pas în serviciul de upgrade este evaluarea produselor existente și crearea unui plan de upgrade. Acest lucru permite companiei Danfoss Drives să recomande, pe baza nevoilor ulterioare, actualizări de software și hardware sau chiar înlocuirea modelelor vechi cu modele noi.

  Avantaje:

  • Maximizarea rentabilității investițiilor prin prelungirea duratei de viață a sistemului bazat pe convertizor de frecvență
  • Protejarea investiției prin asigurarea unui sistem optim de convertizoare de frecvență, în ciuda mediilor și cerințelor în continuă schimbare

  Serviciul DrivePro® Retrofit

  Acest serviciu oferă un plan atractiv pentru gestionarea sfârșitului duratei de viață a unui produs prin înlocuirea produselor vechi cu modele noi. Serviciul include un audit al mediului curent, apoi planificarea și furnizarea setului necesar de înlocuire a modelelor vechi cu modele noi în mediul existent. Serviciul de înlocuire a modelelor vechi cu modele noi reduce impactul asupra procesului și echipamentului existent și permite îmbunătățirea procesului, a eficienței energetice și a fiabilității; în acest fel, veți avea întotdeauna un convertizor de frecvență care include funcții noi și cea mai recentă tehnologie.

  Avantaje:
  • Minimizarea impactului asupra procesului care poate fi generat de produsul aflat la sfârșitul duratei de viață
  • Procese suplimentar și eficiență energetică prin adoptarea celei mai recente tehnologii în soluția existentă bazată pe convertizor de frecvență

Socializați Participați

Doriți să socializați cu noi?

Haideți să ne cunoașteți și să participați la conversație
{ "$id": "1", "AcceptTypes": [ "text/html", "application/xhtml+xml", "application/xml;q=0.9", "*/*;q=0.8" ], "AnonymousID": null, "ApplicationPath": "/", "Browser": { "$id": "2", "UseOptimizedCacheKey": true, "Capabilities": { "$id": "3", "canInitiateVoiceCall": "false", "isColor": "false", "supportsDivAlign": "true", "requiresFullyQualifiedRedirectUrl": "false", "requiresAttributeColonSubstitution": "false", "maximumRenderedPageSize": "2000", "backgroundsounds": "false", "requiresUniqueHtmlCheckboxNames": "false", "rendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": "false", "supportsItalic": "false", "ecmascriptversion": "0.0", "isMobileDevice": "false", "rendersBreaksAfterWmlInput": "false", "preferredRenderingMime": "text/html", "vbscript": "false", "w3cdomversion": "0.0", "rendersWmlSelectsAsMenuCards": "false", "supportsAccesskeyAttribute": "false", "supportsDivNoWrap": "false", "requiresLeadingPageBreak": "false", "rendersWmlDoAcceptsInline": "true", "requiresPhoneNumbersAsPlainText": "false", "SupportsMaintainScrollPositionOnPostback": "false", "minorversion": "0", "jscriptversion": "0.0", "supportsImageSubmit": "false", "preferredImageMime": "image/gif", "supportsVCard": "false", "screenBitDepth": "1", "requiresOutputOptimization": "false", "requiresContentTypeMetaTag": "false", "gatewayVersion": "None", "supportsFontName": "false", "inputType": "telephoneKeypad", "maximumSoftkeyLabelLength": "5", "version": "0.0", "beta": "false", "canRenderOneventAndPrevElementsTogether": "true", "supportsIModeSymbols": "false", "requiresAdaptiveErrorReporting": "false", "requiresUrlEncodedPostfieldValues": "false", "aol": "false", "crawler": "false", "requiresSpecialViewStateEncoding": "false", "win16": "false", "majorversion": "0", "supportsQueryStringInFormAction": "true", "requiresPostRedirectionHandling": "false", "requiresNoBreakInFormatting": "false", "requiresXhtmlCssSuppression": "false", "canRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": "true", "preferredRenderingType": "html32", "mobileDeviceModel": "Unknown", "requiresControlStateInSession": "false", "gatewayMajorVersion": "0", "canCombineFormsInDeck": "true", "cookies": "true", "frames": "false", "requiresAbsolutePostbackUrl": "false", "supportsJPhoneMultiMediaAttributes": "false", "javaapplets": "false", "supportsEmptyStringInCookieValue": "true", "canRenderAfterInputOrSelectElement": "true", "supportsSelectMultiple": "true", "mobileDeviceManufacturer": "Unknown", "javascript": "false", "tagwriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter", "canSendMail": "true", "supportsCallback": "false", "supportsUncheck": "true", "platform": "Unknown", "canRenderPostBackCards": "true", "": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "defaultSubmitButtonLimit": "1", "requiresUniqueHtmlInputNames": "false", "cdf": "false", "supportsFileUpload": "false", "supportsBodyColor": "true", "canRenderMixedSelects": "true", "hasBackButton": "true", "gatewayMinorVersion": "0", "maximumHrefLength": "10000", "tables": "false", "hidesRightAlignedMultiselectScrollbars": "false", "browser": "Unknown", "supportsFontColor": "true", "activexcontrols": "false", "msdomversion": "0.0", "supportsCss": "false", "supportsMultilineTextBoxDisplay": "false", "win32": "false", "supportsCacheControlMetaTag": "true", "requiredMetaTagNameValue": "", "canRenderInputAndSelectElementsTogether": "true", "canRenderEmptySelects": "true", "supportsBold": "false", "rendersBreaksAfterHtmlLists": "true", "supportsRedirectWithCookie": "true", "supportsInputMode": "false", "supportsJPhoneSymbols": "false", "numberOfSoftkeys": "0", "requiresDBCSCharacter": "false", "rendersBreaksAfterWmlAnchor": "false", "supportsFontSize": "false", "supportsInputIStyle": "false", "requiresUniqueFilePathSuffix": "false", "type": "Unknown" }, "Adapters": { "$id": "4", "System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a": "FormActionRewriterControlAdapter" }, "HtmlTextWriter": null, "Id": "default", "Browsers": [ "default" ], "ClrVersion": { "$id": "5", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Type": "Unknown", "Browser": "Unknown", "Version": "0.0", "MajorVersion": 0, "MinorVersionString": "0", "MinorVersion": 0.0, "Platform": "Unknown", "TagWriter": "System.Web.UI.Html32TextWriter, System.Web, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a", "EcmaScriptVersion": { "$id": "6", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "MSDomVersion": { "$id": "7", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "W3CDomVersion": { "$id": "8", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "Beta": false, "Crawler": false, "AOL": false, "Win16": false, "Win32": false, "Frames": false, "RequiresControlStateInSession": false, "Tables": false, "Cookies": true, "VBScript": false, "JavaScript": false, "JavaApplets": false, "JScriptVersion": { "$id": "9", "Major": 0, "Minor": 0, "Build": -1, "Revision": -1, "MajorRevision": -1, "MinorRevision": -1 }, "ActiveXControls": false, "BackgroundSounds": false, "CDF": false, "MobileDeviceManufacturer": "Unknown", "MobileDeviceModel": "Unknown", "GatewayVersion": "None", "GatewayMajorVersion": 0, "GatewayMinorVersion": 0.0, "PreferredRenderingType": "html32", "PreferredRequestEncoding": null, "PreferredResponseEncoding": null, "PreferredRenderingMime": "text/html", "PreferredImageMime": "image/gif", "ScreenCharactersWidth": 80, "ScreenCharactersHeight": 40, "ScreenPixelsWidth": 640, "ScreenPixelsHeight": 480, "ScreenBitDepth": 1, "IsColor": false, "InputType": "telephoneKeypad", "NumberOfSoftkeys": 0, "MaximumSoftkeyLabelLength": 5, "CanInitiateVoiceCall": false, "CanSendMail": true, "HasBackButton": true, "RendersWmlDoAcceptsInline": true, "RendersWmlSelectsAsMenuCards": false, "RendersBreaksAfterWmlAnchor": false, "RendersBreaksAfterWmlInput": false, "RendersBreakBeforeWmlSelectAndInput": false, "RequiresPhoneNumbersAsPlainText": false, "RequiresUrlEncodedPostfieldValues": false, "RequiredMetaTagNameValue": null, "RendersBreaksAfterHtmlLists": true, "RequiresUniqueHtmlInputNames": false, "RequiresUniqueHtmlCheckboxNames": false, "SupportsCss": false, "HidesRightAlignedMultiselectScrollbars": false, "IsMobileDevice": false, "RequiresAttributeColonSubstitution": false, "CanRenderOneventAndPrevElementsTogether": true, "CanRenderInputAndSelectElementsTogether": true, "CanRenderAfterInputOrSelectElement": true, "CanRenderPostBackCards": true, "CanRenderMixedSelects": true, "CanCombineFormsInDeck": true, "CanRenderSetvarZeroWithMultiSelectionList": true, "SupportsImageSubmit": false, "RequiresUniqueFilePathSuffix": false, "RequiresNoBreakInFormatting": false, "RequiresLeadingPageBreak": false, "SupportsSelectMultiple": true, "SupportsBold": false, "SupportsItalic": false, "SupportsFontSize": false, "SupportsFontName": false, "SupportsFontColor": true, "SupportsBodyColor": true, "SupportsDivAlign": true, "SupportsDivNoWrap": false, "RequiresContentTypeMetaTag": false, "RequiresDBCSCharacter": false, "RequiresHtmlAdaptiveErrorReporting": false, "RequiresOutputOptimization": false, "SupportsAccesskeyAttribute": false, "SupportsInputIStyle": false, "SupportsInputMode": false, "SupportsIModeSymbols": false, "SupportsJPhoneSymbols": false, "SupportsJPhoneMultiMediaAttributes": false, "MaximumRenderedPageSize": 2000, "RequiresSpecialViewStateEncoding": false, "SupportsQueryStringInFormAction": true, "SupportsCacheControlMetaTag": true, "SupportsUncheck": true, "CanRenderEmptySelects": true, "SupportsRedirectWithCookie": true, "SupportsEmptyStringInCookieValue": true, "DefaultSubmitButtonLimit": 1, "SupportsXmlHttp": false, "SupportsCallback": false, "MaximumHrefLength": 10000 }, "ClientCertificate": [], "Cookies": [ "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm" ], "Headers": [ "Connection", "Accept", "Accept-Encoding", "Host", "If-Modified-Since", "Max-Forwards", "User-Agent", "X-Original-URL", "X-Forwarded-For", "X-ARR-LOG-ID", "X-Forwarded-For-Port" ], "IsLocal": false, "Params": [ "pageid", "EktGUID", "EkAnalytics", "ASP.NET_SessionId", "ecm", "ALL_HTTP", "ALL_RAW", "APPL_MD_PATH", "APPL_PHYSICAL_PATH", "AUTH_TYPE", "AUTH_USER", "AUTH_PASSWORD", "LOGON_USER", "REMOTE_USER", "CERT_COOKIE", "CERT_FLAGS", "CERT_ISSUER", "CERT_KEYSIZE", "CERT_SECRETKEYSIZE", "CERT_SERIALNUMBER", "CERT_SERVER_ISSUER", "CERT_SERVER_SUBJECT", "CERT_SUBJECT", "CONTENT_LENGTH", "CONTENT_TYPE", "GATEWAY_INTERFACE", "HTTPS", "HTTPS_KEYSIZE", "HTTPS_SECRETKEYSIZE", "HTTPS_SERVER_ISSUER", "HTTPS_SERVER_SUBJECT", "INSTANCE_ID", "INSTANCE_META_PATH", "LOCAL_ADDR", "PATH_INFO", "PATH_TRANSLATED", "QUERY_STRING", "REMOTE_ADDR", "REMOTE_HOST", "REMOTE_PORT", "REQUEST_METHOD", "SCRIPT_NAME", "SERVER_NAME", "SERVER_PORT", "SERVER_PORT_SECURE", "SERVER_PROTOCOL", "SERVER_SOFTWARE", "URL", "HTTP_CONNECTION", "HTTP_ACCEPT", "HTTP_ACCEPT_ENCODING", "HTTP_HOST", "HTTP_IF_MODIFIED_SINCE", "HTTP_MAX_FORWARDS", "HTTP_USER_AGENT", "HTTP_X_ORIGINAL_URL", "HTTP_X_FORWARDED_FOR", "HTTP_X_ARR_LOG_ID", "HTTP_X_FORWARDED_FOR_PORT" ], "QueryString": [ "pageid" ], "RawUrl": "/services/drivepro-services/", "UserAgent": "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)", "UserHostAddress": "193.162.34.200", "UserHostName": "193.162.34.200", "UserLanguages": null }